Cultuurzalen en gemeenschapslokalen

Raadplegen, reserveren en annuleren van vrijetijdsinfrastructuur

De Wildeman

COVID19 Handleiding bij gebruik infrastructuur - De Wildeman

COVID 19 Looplijnen - plattegrond - De Wildeman

De Wildeman stelt zijn ruimtes ter beschikking voor verenigingen en particulieren. De huurprijzen variëren naargelang de aard van de activiteit, de hoedanigheid van de huurder en de grootte van de lokalen. De Speelplaats is uitgerust met theatertechniek voor culturele activiteiten en voorstellingen. De overige ruimtes zijn geschikt als repetitieruimtes, les- en vergaderlokalen. 

 • De Speelplaats
 • De Keuken
 • De Nok
 • Vrijetijdslokalen niveau 0
 • Vrijetijdslokalen niveau 1
 • Vrijetijdslokalen niveau 2

Huize Toverveld

Een aantal lokalen in de gemeenteschool stellen we in beperkte mate enkel ter beschikking voor het socio-culturele verenigingsleven. Het zijn schoollokalen en gebruik door de school blijft prioritair.

Warotzaal

 • De cafetaria en het vergaderlokaal zijn tijdens de week beschikbaar voor vergaderingen ed.
 • Tijdens het 1ste en 3de weekend van de maand kan de grote zaal ook worden gebruikt voor niet-sportactiviteiten.

Sport- en ontspanningscentrum De Kempen

 • De cafetaria (met keuken) is beschikbaar voor Herentse verenigingen voor niet-sportactiviteiten.
 • De cafetaria kan worden opgesplitst in twee delen, het achterste gedeelte kan worden gebruikt voor kleinere activiteiten, vb cursussen...

Gemeenschapslokalen

Enkele buurtlokalen zetten hun deuren open voor activiteiten van verenigingen en particulieren die buurtbewoners zijn.

 • 's Herenwegveld
 • Huis Yvonne

Hoe gaan we te werk?

Alle aanvragen moeten worden ingediend met de knop 'Raadplegen, reserveren en annuleren van vrijetijdsinfrastructuur' hierboven op de pagina.

Lees ook