Coronacijfers in Herent

Sinds de gemeente inzage heeft in cijfers op wijkniveau geven we u die graag mee.

U krijgt het aantal nieuwe besmettingen, in welke omgeving ze zijn vastgesteld en behorende tot welke leeftijdscategorie.

Van 14 september tot 20 september zijn er 9 besmettingen vastgesteld in Herent.

Aantal Omgeving Leeftijdscategorie
1 Bergen 40 - 50 jaar
1 Keulenstraat 50 - 60 jaar
1 Herent Spoorweg-zuid 70 - 80 jaar
2 Bergen 10 - 20 jaar
1 Bergen 40 - 50 jaar
1 Keulenstraat 50 - 60 jaar
1 Veltem-centrum 30 - 40 jaar
1 Diependaal 20 - 30 jaar

Omgerekend naar 100.000 inwoners betekent dat 41 besmettingen per 100.000 inwoners. Een knipperlicht gaat aan bij 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dan wordt bekeken welke bijkomende maatregelen nodig zijn.

Bron: Controletoren, Agentschap Zorg & Gezondheid

En eigenlijk hebben we zelf goud in handen: ons eigen gedrag. Daarmee blijven we het veilig houden in onze gemeente:

  • Respecteer de hygiëneregels
  • Doe uw activiteiten het liefste buiten
  • Denk aan kwetsbare mensen
  • Hou afstand (1,5 m)
  • Beperk uw nauwe contacten
  • Volg de regels over bijeenkomsten

Met dank aan alle Herentenaren, ondernemers, horecazaken ... voor hun inzet, om de maatregelen te blijven volgen en zich zo nodig te houden aan thuisisolatie. Samen blijven we ervoor gaan.

maandag 21 september 2020 9 u.