Corona 2023

Vaccinatie

 • Wilt u meer weten over de vaccinatie tegen COVID-19? Dan moet u zeker de website van de Vlaamse overheid www.laatjevaccineren.be¬†raadplegen.
 • Vaccinatiecentrum Coloma is gesloten sinds 13 december 2022.
 • Vanaf 1 januari 2023 zullen de vaccinatoren (apothekers via apotheek.be, huisartsen‚Ķ) in de eerste lijn de COVID-19-vaccinaties opnemen.
 • Bent u op zoek naar betrouwbare medische informatie? Surf dan naar https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Samen tegen het coronavirus, blijf uzelf en anderen beschermen

Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen.

Wat kunt u doen ?

 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.
 6. Ventileer de ruimten waar u zich bevindt.
 7. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Testen, quarantaine en isolatie

Meer info

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid: