Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Het nieuwe coronavirus (Covid-19) beheerst momenteel de actualiteit. Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de federale overheid en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne nu van groot belang is.

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

 • De gemeentediensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. U kunt gebruik maken van het thuisloket om bv. attesten aan te vragen. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur. Voor vragen i.v.m. corona www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.
 • Huwelijksplechtigheden in De Kouter vinden gewoon plaats met inachtneming van de sociale afstandsregels (zie hieronder).

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting

 • Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan is het lokale dienstencentrum d’Ontmoeting van Herent gesloten sinds donderdag 12 maart 2020. Deze regeling geldt voorlopig tot en met 19 april 2020. U kunt tegen betaling warme maaltijden aan huis laten leveren, bestellen via thuiszorg@herent.be

Hulp nodig?

 • Sommige groepen van mensen zijn kwetsbaarder voor de ziekte. We willen weten of die mensen in orde zijn of bijgestaan worden. We bellen of bezoeken de alleenstaande 80-plussers, sturen hen een brief (zie bijlage). We vragen de inwoners om mee alert te zijn voor kwetsbare personen. Voor hulpvragen kunt u bellen naar 016 85 30 20 of mailen naar info@herent.be.

Ziek?

 • Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of naar het ziekenhuis moet.
 • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? Ga niet rechtstreeks naar de huisartsenwachtpost maar bel steeds 1733 of 112. Of bel op maandag naar uw eigen huisarts als het niet dringend is.

Mondmaskers gezocht

We hebben dringend mondmaskers nodig voor de zorgverleners, ziekenhuizen en de triageposten van de ziekenhuizen. Hebt u er thuis? Breng ze naar De Kouter (tijdens de openingsuren), Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. Meer info https://www.herent.be/gezocht-mondmaskers

Scholen en rust- en verzorgingsinstellingen

 • Zij volgen de richtlijnen van de bevoegde minister en koepelorganisaties.

Sport en recreatie

 • Alle gemeentelijke gebouwen (sporthallen, De Wildeman…) gaan vanaf vrijdag 13 maart om 17 uur dicht tot en met 19 april 2020. Bestaande reservaties worden automatisch door ons geannuleerd en worden dus ook niet aangerekend.
 • De bibliotheek start vanaf woensdag 1 april met een afhaaldienst voor boeken. Meer info op de website van de bibibliotheek.
 • Sport-, jeugdkampen, speelpleinwerking en ander jeugdwerk gaan niet door tijdens de paasvakantie.
 • De uitleendienst van materialen (evenementen- en sport- en spelmateriaal) wordt opgeschort. Bestaande reservaties worden automatisch door ons geannuleerd.
 • Alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, buurtfeesten, kermissen enz.) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Speelterreintjes worden afgesloten.
 • De wekelijkse dinsdagmarkt gaat niet door.

Afvalophaling en recyclagepark

 • Vanaf 7 april heropenen alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. Op www.ecowerf.be vindt u steeds de laatste stand van zake i.v.m. afvalophaling aan huis en het recyclagepark.

Richtlijnen federale overheid

Hebt u een vraag over een federale beslissing over corona? U vindt de antwoorden op www.info-coronavirus.be/nl/faqs. De FAQ (veelgestelde vragen) is overlegd, afgetoetst en goedgekeurd, en bevat antwoorden op een aantal concrete situaties.

Zoals steeds vindt u alle correcte informatie over corona op de overheidssite www.info-coronavirus.be

Samen tegen het coronavirus, help uzelf en anderen te beschermen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kunt u doen ?

U kunt volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.