Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de hogere overheden en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne van groot belang is en blijft.

Vaccinatiecijfers in Herent

Volg de vaccinatiecijfers via de rode knop op de website van het vaccinatiecentrum.

Vaccinatie (aangepast op 23 juni 2021)

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

 • Het is belangrijk om nauwe contacten tussen mensen te beperken. Daarom is De Kouter enkel open op afspraak. Maak een afspraak telefonisch op 016 85 30 20 of online. Elke bezoeker volgt de corona-instructies op. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • U vindt veel van onze dienstverlening ook in het thuisloket, waardoor u zich niet moet verplaatsen. Hebt u toch een afspraak nodig om persoonlijk langs te komen? Bel dan 016 85 30 20.
 • Om huwelijken veilig met voldoende sociale afstand te kunnen organiseren vinden die plaats met een maximum van 30 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld.
 • Cash geld wordt niet aanvaard. 
 • Voorts werken de gemeentediensten deels van thuis uit en deels in De Kouter tot nader order. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld. U kunt gebruik maken van het thuisloket om bv. attesten aan te vragen.
  Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
  Voor vragen i.v.m. corona www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting (geactualiseerd op 10 juni 2021)

 • De permanentie van het lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting is tijdelijk opgeschort. Voor (hulp)vragen kunt u een afspraak maken via het onthaal van de Kouter of langskomen op de permanentie van de sociale dienst.
 • Voor vragen over Beweging op Verwijzing, de stertelefoon en buurthulp kunt u terecht bij het onthaal van de Kouter.
 • Er worden momenteel geen groepsactiviteiten georganiseerd.
 • Tweedehandswinkel d’Akkozje blijft open (woensdag 13.30-16.30 uur en donderdag 17.30 tot 18.30 uur).
 • Maaltijden:
  • de cafetaria en sociaal restaurant De Pollepel zijn gesloten.
  • Heropening sociaal restaurant op 5 juli met inschrijvingen.
  • U kunt tegen betaling warme maaltijden aan huis laten leveren, bestellen kan via warmemaaltijden@herent.be
 • Heropening LDC op 14 juni, meer informatie over de activiteiten in het LDC-boekje juni - juli - aug 2021

Evenement organiseren in coronatijd (geactualiseerd op 9 juni 2021)

Vanaf 9 juni

Evenementen (bv. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen plaatsvinden.

 • Binnen: tot 75% van de CIRM-capaciteit zittend, zonder de capaciteit van 200 personen te overschrijden, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

Vanaf 1 juli

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.
Evenementen kunnen plaatsvinden.

 • Binnen: tot 80% van de CIRM-capaciteit zittend, zonder de capaciteit van 2.000 personen te overschrijden, zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
 • Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

Vanaf 30 juli

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.
Evenementen kunnen plaatsvinden.

 • Binnen: tot 100% van de CIRM-capaciteit zittend, zonder de capaciteit van 3.000 personen te overschrijden, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Buiten: tot 5.000 personen.

Vanaf 13 augustus

Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen tot 75.000 bezoekers buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie (+ 2 weken) of een recente negatieve PCR-test (minder dan 72 uur oud). Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Cultuur en jeugd (geactualiseerd op 9 juni 2021)

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-06/BASISPROTOCOL_CULTUUR_9juni2021.pdf

Sport (geactualiseerd op 9 juni 2021)

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf

Buitenschoolse kinderopvang

 • De nieuwe afspraken voor de buitenschoolse opvang vind je hier terug.
 • Op school en in het BKO is de mondmaskerplicht, binnen en buiten, ingevoerd voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. In de vrije tijd is daar momenteel (nog) geen sprake van.

Lokale economie (geactualiseerd 5 mei 2021)

Mondmaskers

 • Mondmaskers dragen is verplicht in openbare gebouwen en op openbare plaatsen.
 • Meer info over deze federale regel vindt u hier: 20210609_FAQ

Samen sterk in tijden van Corona

Hulp nodig?

 • Sommige groepen van mensen zijn kwetsbaarder voor de ziekte. We willen weten of die mensen in orde zijn of bijgestaan worden. We bellen of bezoeken de alleenstaande 80-plussers, sturen hen een brief (zie bijlage). We vragen de inwoners om mee alert te zijn voor kwetsbare personen. Voor hulpvragen kunt u bellen naar 016 85 30 20 of mailen naar info@herent.be.

Ziek?

 • Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of toch onderzocht moet worden door een dokter. De dokter zal u verdere instructies geven.
 • Test/triagecentrum 'coronapost' in Leuven
  • sinds het begin van de epidemie worden sommige patiënten doorgestuurd naar het triagecentrum in Leuven, ook wel 'de coronapost' genoemd. Daar werken huisartsen en verpleegkundigen uit de buurt. Meer informatie over dat centrum vindt u op www.coronapostleuven.be Er staan ook antwoorden op praktische vragen op (zoals bijvoorbeeld waar het resultaat van de wisser te vinden is).
  • U kunt niet rechtstreeks naar de coronapost gaan. U kunt enkel naar de coronapost gaan op verwijzing van de huisarts.
  • Ter info: die coronapost is niet de wachtpost (www.w8post.be): die wachtpost is open tijdens weekends en op feestdagen en daar worden patiënten naartoe verwezen door 1733 die geen tekens van corona hebben. Zo blijven de zieken en de niet-zieken ook op de wachtdienst gescheiden van elkaar.

Scholen (sinds 1 september 2020) en rust- en verzorgingsinstellingen

 • Zij volgen de richtlijnen van de bevoegde minister en koepelorganisaties.
 • Wat gebeurt er wanneer Covid-19 opduikt in de school via ouders, leerlingen, leerkrachten of personeel? Meer info vindt u in: 20200830 COVID19 en de kleuter- of lagere school

Afvalophaling en recyclagepark

 • Sinds 7 april 2020 zijn alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden open. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Op www.ecowerf.be vindt u steeds de laatste stand van zake i.v.m. afvalophaling aan huis en het recyclagepark.

Richtlijnen federale overheid

Richtlijnen Vlaamse overheid

 • Raadpleeg www.laatjevaccineren.be
 • De Vlaamse overheid neemt maatregelen om de impact van de coronacrisis te beperken. Lees meer op vlaanderen.be/corona.

Samen tegen het coronavirus, help uzelf en anderen te beschermen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kunt u doen ?

U kunt volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Contactopsporing 

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie die persoon recent nog contact had.

COVID-certificaat

Dankzij het COVID-certificaat kunt u zonder bijkomende veiligheidsrisico's veilig reizen binnen de EU, zowel voor uw werk als om privéredenen. Er bestaan drie verschillende soorten certificaten.

Testen, quarantaine en isolatie

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid:

Bijlage