Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de hogere overheden en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne van groot belang is en blijft.

Coronabarometer

 • De coronabarometer die sinds 7 maart 2022 op code geel stond, wordt gedeactiveerd op 23 mei 2022.

Vaccinatie

 • Wilt u meer weten over de vaccinatie tegen COVID-19? Dan moet u zeker de website van de Vlaamse overheid www.laatjevaccineren.be raadplegen.
 • U wordt gevaccineerd in het vaccinatiecentrum in Kortenberg. Dat vaccinatiecentrum heeft een eigen website: website van het vaccinatiecentrum 
  Het telefoonnummer van het vaccinatiecentrum is 02 755 22 22. De helpdesk van het vaccinatiecentrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
 • Nog geen eerste vaccin gehad? Dat kan nog altijd. Inwoners die na 30 maart een eerste vaccin willen halen, mailen daarvoor naar vaccinatiecentrum@kortenberg.be
 • Bent u op zoek naar betrouwbare medische informatie? Surf dan naar https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

 • U bent welkom in De Kouter, voor bepaalde dienstverleningen op afspraak. Maak een afspraak telefonisch op 016 85 30 20 of online. Enkel als niet voldoende afstand kan worden bewaard moet een mondmasker worden gedragen. 
 • U vindt veel van onze dienstverlening ook in het thuisloket, waardoor u zich niet hoeft te verplaatsen. Hebt u toch een afspraak nodig om persoonlijk langs te komen? Bel dan 016 85 30 20.
 • Voor vragen i.v.m. corona www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting 

 • Enkel als niet voldoende afstand kan worden bewaard moet een mondmasker worden gedragen. 

Buitenschoolse kinderopvang 

Lokale economie 

Ziek?

 • Op 1 april 2022 sluiten de testcentra in Leuven: Teststraat UZ Leuven (voor mensen met de auto) en Pauscollege KU Leuven (te voet of met fiets).
 • Mensen die zich ernstig ziek voelen contacteren altijd hun huisarts.
 • Wie niet ernstig ziek is, maar toch een PCR-test nodig heeft, kan terecht op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ voor actuele testlocaties (labo's en apotheken in de regio).

Scholen

Afvalophaling en recyclagepark

Richtlijnen federale overheid

 • Einde federale fase: 11 maart 2022;
 • deactivitatie coronabarometer: 23 mei 2022;
 • www.info-coronavirus.be blijft bestaan.
 • Het informatienummer 0800 14 689 blijft nog open.

Richtlijnen Vlaamse overheid

 • Raadpleeg www.laatjevaccineren.be
 • De Vlaamse overheid neemt maatregelen om de impact van de coronacrisis te beperken. Lees meer op vlaanderen.be/corona.

Samen tegen het coronavirus, blijf uzelf en anderen beschermen

Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen.

Wat kunt u doen ?

 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.
 6. Ventileer de ruimten waar u zich bevindt.
 7. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Testen, quarantaine en isolatie

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid: