Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de hogere overheden en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne van groot belang is en blijft.

Coronacijfers in Herent

Nu de gemeente inzage heeft in cijfers op wijkniveau willen we u die graag meegeven. U krijgt het aantal nieuwe besmettingen, in welke omgeving ze zijn vastgesteld en behorende tot welke leeftijdscategorie via deze link.

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

 • Het is belangrijk om nauwe contacten tussen mensen te beperken. Daarom is De Kouter enkel open op afspraak. Maak een afspraak telefonisch op 016 85 30 20. Elke bezoeker volgt de corona-instructies op. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • U vindt veel van onze dienstverlening ook in het thuisloket, waardoor u zich niet moet verplaatsen. Hebt u toch een afspraak nodig om persoonlijk langs te komen? Bel dan 016 85 30 20.
 • Om huwelijken veilig met voldoende sociale afstand te kunnen organiseren vinden die plaats met een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld.
 • Cash geld wordt niet aanvaard. 
 • Voorts werken de gemeentediensten deels van thuis uit en deels in De Kouter tot nader order. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld. U kunt gebruik maken van het thuisloket om bv. attesten aan te vragen.
  Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
  Voor vragen i.v.m. corona www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting

 • U kunt in het Lokaal dienstencentrum terecht voor individuele dienstverlening: vragen, een warme babbel, kopietjes maken, gebruik van douche, computer, wasmachine. Dat kan van maandag t.e.m. donderdag tussen 14 en 16 uur. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Er worden momenteel geen groepsactiviteiten georganiseerd.
 • De cafetaria en sociaal restaurant De Pollepel zijn gesloten.
 • U kunt tegen betaling warme maaltijden aan huis laten leveren, bestellen kan via warmemaaltijden@sociaalhuisherent.be

Evenement organiseren in coronatijd

 • Evenementen mogen eventjes niet worden georganiseerd.
 • De uitleendienst van materialen (evenementen- en sport- en spelmateriaal) is open. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Sport

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
  • outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
  • outdoor voor personen vanaf 13 jaar, met maximum 4 personen waaronder een meerderjarige trainer of begeleider, met respect voor de afstandsregels van 1,5 m tijdens de activiteiten.
  • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar. Aanvragen kan via sport@herent.be
  • de lessen L.O. in het lager onderwijs 
  • Voor professionele sporters
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien u outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag u sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief uzelf en dat altijd met afstand van 1,5 m
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Publiek is indoor niet toegelaten, outdoor mag een kind vergezeld zijn van max 1 ouder, mits dragen van een mondmasker.

Bibliotheek

Jeugd

Jeugdwerk

 • Jeugdwerk is sinds vrijdag 23 oktober naar code rood gegaan. Het protocol jeugdwerk kun je hier terugvinden.
 • Alle begeleiders moeten een mondmasker dragen, zowel bij binnen- als buitenactiviteiten.
 • Overnachtingen zijn verboden, ook tijdens de herfstvakantie.
 • Activiteiten voor -12 jaar kunnen blijven plaatsvinden in contactbubbels van 50 personen, inclusief begeleiders. Deze regels gelden zowel voor binnen- als buitenactiviteiten. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk aanbod buiten te organiseren.
 • Vanaf vrijdag 30 oktober zijn alle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen + 12 jaar verboden.
 • Voorbereidingen voor jeugdwerkactiviteiten mogen blijven doorgaan in beperkte kring en mits social distancing, vergaderingen zijn verboden.
 • Weer zo veel mogelijk externen uit je gebouwen. Vraag (groot-)ouders om hun (klein-)kinderen steeds buiten af te zetten, en de lokalen of terreinen niet te betreden bij het brengen of ophalen van hun (klein-)kinderen. Vraag hen om voldoende afstand te houden.
 • Ventileer de lokalen voldoende, niet alleen voor en na de werking, maar ook tijdens de activiteiten.
 • Wij raden aan om zoveel mogelijk activiteiten buiten te laten plaatsvinden, en indien mogelijk de werking te spreiden door in de voormiddag en namiddag jeugdwerk te organiseren voor aparte contactbubbels.
 • Jeugdwelzijnswerk mag wel blijven plaatsvinden, ook voor kinderen + 12 jaar.
 • Lees ook: Wat als er corona in je vereniging sluipt?

Cultuur en Recreatie

 • Alle socio-culturele activiteiten voor 12+ worden stopgezet. Concreet betekent dat:
  • geen repetities, voorstellingen…
  • geen vergaderingen
 • In de Wildeman kunnen activiteiten in het kader van jeugdwerk, zoals muzieklessen en knutselatelier plaatsvinden, onder volgende voorwaarden
  • in georganiseerd verband
  • alleen voor jongeren onder 12 jaar
  • handen ontsmetten verplicht bij het binnen komen
  • mondmasker verplicht voor begeleiders
  • ouders / grootouders komen niet in het gebouw!
  • basisprotocol cultuur blijft van toepassing
 • Petanquebanen en speeltoestellen op speelterreinen blijven toegankelijk. Respecteer wel de regels betreffende samenscholingen (max 4 personen)

Lokale economie

Mondmaskers

 • Voorjaar 2020: de stoffen mondmaskers van de gemeente Herent voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar zijn geleverd en bedeeld. In de enveloppen zaten ook de filters van de federale overheid.
 • Najaar 2020: een tweede bedeling van mondmaskers is afgewerkt.
 • Federale mondmaskers kunt u afhalen bij de apotheek.
 • Alles wat u moet weten over mondmaskers www.rodekruis.be
 • Mondmaskers dragen is verplicht in openbare gebouwen en op openbare plaatsen.

Samen sterk in tijden van Corona

Hulp nodig?

 • Sommige groepen van mensen zijn kwetsbaarder voor de ziekte. We willen weten of die mensen in orde zijn of bijgestaan worden. We bellen of bezoeken de alleenstaande 80-plussers, sturen hen een brief (zie bijlage). We vragen de inwoners om mee alert te zijn voor kwetsbare personen. Voor hulpvragen kunt u bellen naar 016 85 30 20 of mailen naar info@herent.be.

Ziek?

 • Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of toch onderzocht moet worden door een dokter. De dokter zal u verdere instructies geven.
 • Test/triagecentrum 'coronapost' in Leuven
  • sinds het begin van de epidemie worden sommige patiënten doorgestuurd naar het triagecentrum in Leuven, ook wel 'de coronapost' genoemd. Daar werken huisartsen en verpleegkundigen uit de buurt. Meer informatie over dat centrum vindt u op www.coronapostleuven.be Er staan ook antwoorden op praktische vragen op (zoals bijvoorbeeld waar het resultaat van de wisser te vinden is).
  • U kunt niet rechtstreeks naar de coronapost gaan. U kunt enkel naar de coronapost gaan op verwijzing van de huisarts.
  • Ter info: die coronapost is niet de wachtpost (www.w8post.be): die wachtpost is open tijdens weekends en op feestdagen en daar worden patiënten naartoe verwezen door 1733 die geen tekens van corona hebben. Zo blijven de zieken en de niet-zieken ook op de wachtdienst gescheiden van elkaar.

Scholen (sinds 1 september 2020) en rust- en verzorgingsinstellingen

 • Zij volgen de richtlijnen van de bevoegde minister en koepelorganisaties.
 • Wat gebeurt er wanneer Covid-19 opduikt in de school via ouders, leerlingen, leerkrachten of personeel? Meer info vindt u in: 20200830 COVID19 en de kleuter- of lagere school

Afvalophaling en recyclagepark

 • Sinds 7 april zijn alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden open. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Op www.ecowerf.be vindt u steeds de laatste stand van zake i.v.m. afvalophaling aan huis en het recyclagepark.

Richtlijnen federale overheid

Richtlijnen Vlaamse overheid

 • De Vlaamse overheid neemt maatregelen om de impact van de coronacrisis te beperken. Lees meer op vlaanderen.be/corona.

Samen tegen het coronavirus, help uzelf en anderen te beschermen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kunt u doen ?

U kunt volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Contactopsporing 

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie die persoon recent nog contact had.

Testen, quarantaine en isolatie

Vaccinatie

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Bijlage