Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de federale overheid en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne van groot belang is en blijft.

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting

Evenement organiseren in coronatijd

 • Raadpleeg de evenementenpagina over hoe u een evenement kunt organiseren. U vindt meer uitleg over vergunningsplicht, de evenementenmatrix (ERM) voor coronaveilige evenementen van de hogere overheid en wat van u verwacht wordt in onze gemeente.
 • Verenigingen of particulieren van wie hun evenement is afgelast vanwege van de coronamaatregelen en die dat graag willen verplaatsen naar een latere datum, moeten een nieuwe aanvraag indienen via het evenementenloket op de website.
 • Hebt u nog een vraag? Aarzel niet onze dienst evenementen te contacteren via evenementen@herent.be.

Mondmaskers

Samen sterk in tijden van Corona

Hulp nodig?

 • Sommige groepen van mensen zijn kwetsbaarder voor de ziekte. We willen weten of die mensen in orde zijn of bijgestaan worden. We bellen of bezoeken de alleenstaande 80-plussers, sturen hen een brief (zie bijlage). We vragen de inwoners om mee alert te zijn voor kwetsbare personen. Voor hulpvragen kunt u bellen naar 016 85 30 20 of mailen naar info@herent.be.

Ziek?

 • Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of toch onderzocht moet worden door een dokter. De dokter zal u verdere instructies geven.
 • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? Ga niet rechtstreeks naar de huisartsenwachtpost maar bel steeds 1733 of 112. Of bel op maandag naar uw eigen huisarts als het niet dringend is.

Scholen en rust- en verzorgingsinstellingen

 • Zij volgen de richtlijnen van de bevoegde minister en koepelorganisaties.

Sport

 • De gemeentelijke sportinfrastructuur is opnieuw open: sporthallen Ivo Van Damme en Warotzaal, voetbalsites De Kempen, Ivo Van Damme en Delle.
  • Kleedkamers en douches zijn voorlopig nog gesloten.
 • Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerd verband kunnen plaatsvinden.
  • maximum met 50 personen ;
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.
 • Sportcompetities mogen plaatsvinden.

Cultuur en Recreatie

 • De Wildeman en gemeenschapslokaal ’s Herenwegveld zijn opnieuw open.
 • Vanaf zaterdag 11 juli zijn mondmaskers verplicht bij uw bezoek aan de bibliotheek.
 • Vanaf maandag 13 juli is de bibliotheek opnieuw open op de gebruikelijke uren, zonder voorafgaand een afspraak te moeten maken. Het aantal bezoekers is beperkt tot 30. Indien de maximale capaciteit is bereikt, moet er even aangeschoven in de inkomhal.
 • We volgen de versoepelingsrichtlijnen van de hogere overheid voor de sport-, jeugdkampen, speelpleinwerking en ander jeugdwerk tijdens de zomervakantie. Inschrijven voor de speelpleinwerking kan vanaf 13 juni.
 • Culturele activiteiten, repetities, vergaderingen... mogen plaatsvinden onder volgende voorwaarden:
  • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter;
  • met een groep van maximum vijftig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • De uitleendienst van materialen (evenementen- en sport- en spelmateriaal) gaat opnieuw open.
 • Petanquebanen en speeltoestellen op speelterreinen zijn opnieuw toegankelijk. Fysieke activiteiten, onder voorwaarde van de maatregelen zoals hierboven vermeld, kunnen plaatsvinden.
 • De wekelijkse dinsdagmarkt wordt opnieuw georganiseerd.
 • Horecazaken kunnen opnieuw openen vanaf 8 juni. Een (groter) terras kan een oplossing zijn om de afstand te bewaren. Voor een (groter) terras moet de horecazaak eerst een toelating van de gemeente krijgen.

Afvalophaling en recyclagepark

 • Vanaf 7 april heropenen alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. Op www.ecowerf.be vindt u steeds de laatste stand van zake i.v.m. afvalophaling aan huis en het recyclagepark.

Richtlijnen federale overheid

Hebt u een vraag over een federale beslissing over corona? U vindt de antwoorden op www.info-coronavirus.be/nl/faqs. De FAQ (veelgestelde vragen) is overlegd, afgetoetst en goedgekeurd, en bevat antwoorden op een aantal concrete situaties.

Zoals steeds vindt u alle correcte informatie over corona op de overheidssite www.info-coronavirus.be

Samen tegen het coronavirus, help uzelf en anderen te beschermen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kunt u doen ?

U kunt volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Contactopvolging vanaf 11 mei

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie die persoon recent nog contact had. U kunt gecontacteerd worden via 02 214 19 19 en sms via het nummer 8811. Hier leest u daarover meer uitleg.

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Bijlage