Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de hogere overheden en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne van groot belang is en blijft.

Vaccinatie (8 december 2021)

 • Wilt u meer weten over de vaccinatie tegen COVID-19? Dan moet u zeker de website van de Vlaamse overheid www.laatjevaccineren.be raadplegen.
 • U wordt gevaccineerd in het vaccinatiecentrum in Kortenberg. Dat vaccinatiecentrum heeft een eigen website. Op de website van het vaccinatiecentrum staat heel wat informatie die steeds wordt aangevuld. Lees er meer info over wanneer de extra prikken worden geplaatst. Lees er meer over de boostercampagne.
  Het telefoonnummer van het vaccinatiecentrum is 02 755 22 22. De helpdesk van het vaccinatiecentrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 13 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.
 • Volg de lokale vaccinatiecijfers.
 • Bent u op zoek naar betrouwbare medische informatie? Surf dan naar https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening (30 november 2021)

 • U bent welkom in De Kouter, voor bepaalde dienstverleningen op afspraak. Maak een afspraak telefonisch op 016 85 30 20 of online. Elke bezoeker volgt de corona-instructies op. Sinds 29 oktober is het dragen van een mondmasker verplicht. 
 • U vindt veel van onze dienstverlening ook in het thuisloket, waardoor u zich niet hoeft te verplaatsen. Hebt u toch een afspraak nodig om persoonlijk langs te komen? Bel dan 016 85 30 20.
 • Voor vragen i.v.m. corona www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting (30 november 2021)

 • Elke bezoeker volgt de corona-instructies op. Sinds 29 oktober is het dragen van een mondmasker verplicht. 

Cultuur, jeugd en sport, evenement organiseren in coronatijd (3 december 2021)

Buitenschoolse kinderopvang (1 september 2021)

Lokale economie (1 september 2021)

Mondmaskers

 • Elke bezoeker volgt de corona-instructies op. Sinds 29 oktober is het dragen van een mondmasker verplicht. 

Samen sterk in tijden van Corona

Hulp nodig?

 • Sommige groepen van mensen zijn kwetsbaarder voor de ziekte. We willen weten of die mensen in orde zijn of bijgestaan worden. We bellen of bezoeken de alleenstaande 80-plussers, sturen hen een brief (zie bijlage). We vragen de inwoners om mee alert te zijn voor kwetsbare personen. Voor hulpvragen kunt u bellen naar 016 85 30 20 of mailen naar info@herent.be.

Ziek?

 • Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of toch onderzocht moet worden door een dokter. De dokter zal u verdere instructies geven.
 • Twijfelt u? Bel niet meteen de huisarts die heel druk bezet is. Vul de zelfevaluatietool in https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat Hebt u een test nodig, dan krijgt u een testcode via de tool. 
 • Test/triagecentrum 'coronapost' in Leuven
  • sinds het begin van de epidemie worden sommige patiënten doorgestuurd naar het triagecentrum in Leuven, ook wel 'de coronapost' genoemd. Daar werken huisartsen en verpleegkundigen uit de buurt. Meer informatie over dat centrum vindt u op www.coronapostleuven.be Er staan ook antwoorden op praktische vragen op (zoals bijvoorbeeld waar het resultaat van de wisser te vinden is).
  • U kunt niet rechtstreeks naar de coronapost gaan. U kunt enkel naar de coronapost gaan op verwijzing van de huisarts.
  • Ter info: die coronapost is niet de wachtpost (www.w8post.be): die wachtpost is open tijdens weekends en op feestdagen en daar worden patiënten naartoe verwezen door 1733 die geen tekens van corona hebben. Zo blijven de zieken en de niet-zieken ook op de wachtdienst gescheiden van elkaar.

Scholen 

Afvalophaling en recyclagepark

 • Het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen. Op www.ecowerf.be vindt u steeds de laatste stand van zake i.v.m. afvalophaling aan huis en het recyclagepark.

Richtlijnen federale overheid

Richtlijnen Vlaamse overheid

 • Raadpleeg www.laatjevaccineren.be
 • De Vlaamse overheid neemt maatregelen om de impact van de coronacrisis te beperken. Lees meer op vlaanderen.be/corona.

Samen tegen het coronavirus, help uzelf en anderen te beschermen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kunt u doen ?

U kunt volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.
 6. Ventileer de ruimten waar u zich bevindt.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Contactopsporing 

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie die persoon recent nog contact had.

COVID-certificaat

Dankzij het COVID-certificaat kunt u zonder bijkomende veiligheidsrisico's veilig reizen binnen de EU, zowel voor uw werk als om privéredenen.

Testen, quarantaine en isolatie

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid: