Containerwoningen en minihuisjes: vergunning en architect verplicht

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. Ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m² moet, zoals voor elke andere vorm van (modulair) wonen, een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Die aanvraag moet vervolgens worden getoetst aan de stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften en aan de principes van goede ruimtelijke ordening. De vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente.

De EPB-eisen zijn niet van toepassing op alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m². Indien het modulaire gebouw daarentegen uit meer containers samengesteld is, zodanig dat de totale bruikbare vloeroppervlakte 50 m² overschrijdt, geldt de EPB-regelgeving wel.

maandag 26 maart 2018 11.45 u.