Commissies I, II en III, gezamenlijke vergadering

De drie commissies vergaderen samen over de nieuwe meerjarenplanning 2020 - 2025