Commissie I

ruimtelijke planning, bouwen & buurten, sport, economie & handel, landbouw, markten, leefmilieu & duurzaamheid, wonen, lokaal mondiaal beleid, welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening en armoedebestrijding

(bevoegdheden van schepenen Scheys, Schelstraete, Van Hemelrijck)

Raadsleden:

  • Christophe Lonnoy (N-VA)
  • Machteld Vandevoorde (N-VA)
  • Kristin Lercangé (CD&V)
  • Hugo Coomans (CD&V)
  • Jos Vandikkelen (Groen)
  • Anneloes Vandenbroucke (Groen)
  • Marianne Van Rompaey (Open Vld)
  • Luk Draye (sp.a)
  • Lydie Wuyts (Herent 21)