Commissie III (burgemeester Pollers, schepen D'Haese)

brandweer, politie, communicatie & participatie, begraafplaatsen, burgerzaken, onderwijs, financiën, personeel, ICT, beleid & organisatie en onthaal

Samenstelling