Commissie I (schepenen Scheys, Schelstraete, Van Hemelrijck)

ruimtelijke planning, bouwen & buurten, sport, economie & handel, landbouw, markten, leefmilieu & duurzaamheid, wonen, lokaal mondiaal beleid, welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening en armoedebestrijding

Samenstelling