College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Klik hier voor de besluitenlijsten van het college

Het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau is het uitvoerende orgaan van de gemeente en de RMW (raad voor maatschappelijk werk) en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.

Vanaf 29 juni 2021 werken we met een nieuw systeem 'raadpleegomgeving van de bestuursorganen' (zie bovenstaande knop) dat alle informatie van de verschillende bestuursorganen toont.

Klik hier voor de besluitenlijsten van de colleges van de voorbije jaren.

Meer info

2023

 • GR en RVMW deontologische code voor mandatarissen lokaal bestuur Herent vastgesteld op 27 juni 2023 gepubliceerd op 8 augustus 2023
 • GR en OCMW Bijlage 1: richtlijnen inzake informatieveiligheid en privacy voor lokale mandatarissen vastgesteld op 27 juni 2023 gepubliceerd op 8 augustus 2023
 • GR en OCMW Bijlage 2: huishoudelijk reglement deontologische commissie vastgesteld op 27 juni gepubliceerd op 8 augustus 2023
 • GR en OCMW Bijlage 3: afsprakennota tussen de politieke organen en de algemeen directeur vastgesteld op 27 juni gepubliceerd op 8 augustus 2023
 • Huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen vastgesteld op 4 augustus 2023 gepubliceerd op 29 september 2023
 • Huishoudelijk reglement voor het vast bureau vastgesteld op 4 augustus 2023 gepubliceerd op 29 september 2023 

Samenstelling

 • Astrid Pollers

  burgemeester/voorzitter Vast Bureau 
  Astrid
  Adres
  Linneveld 2
  GSM
  0487 483 875
  E-mail
  astrid.pollers@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Je kunt de burgemeester spreken in De Kouter na telefonische afspraak.

  Bevoegdheden: brandweer, politie, communicatie & participatie, begraafplaatsen, burgerzaken, onderwijs 

  N-VA

 • Maarten Forceville

  1ste schepen/lid Vast Bureau 
  Maarten
  Adres
  Groenstraat 47
  GSM
  0494 874 207
  E-mail
  maarten.forceville@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  U kunt de schepen spreken in De Kouter na telefonische afspraak.

  Bevoegdheden: wegenis – waterwerken - gebouwen, onderhoud openbare plaats, mobiliteit, jeugd 2019 - 2021

  CD&V

 • Katleen D'Haese

  2de schepen/lid Vast Bureau 
  Katleen
  Adres
  Stationsstraat 74 bus 3
  GSM
  0498 686 191
  tel.
  016 435 535
  E-mail
  katleen.dhaese@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Je kunt de schepen spreken in De Kouter op maandag van 14 tot 16 uur en van 17.30 tot 18.30 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur en na telefonische afspraak.

  Bevoegdheden: financiën, personeel, ICT, beleid & organisatie, onthaal

  Onafhankelijke

 • Philippe Scheys

  3de schepen/lid Vast bureau 
  Philippe
  Adres
  Den Bremt 41
  GSM
  0485 540 907
  E-mail
  philippe.scheys@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Je kunt de schepen spreken in De Kouter na telefonische afspraak.

  Bevoegdheden: ruimtelijke planning, bouwen & buurten, sport

  CD&V

 • Jan Schelstraete

  4de schepen/lid Vast Bureau 
  Jan
  Adres
  Heidestraat 20
  GSM
  0474 49 64 14
  E-mail
  jan.schelstraete@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Je kunt de schepen spreken in De Kouter na telefonische afspraak

  Bevoegdheden: economie & handel, landbouw, markten, leefmilieu & duurzaamheid, wonen, dierenwelzijn, lokaal mondiaal beleid

  Open Vld

 • Stijn Van Meerbeeck

  5de schepen/lid Vast Bureau 
  Stijn
  Adres
  Kerselarenweg 4
  GSM
  0498 351 063
  E-mail
  stijn.vanmeerbeeck@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Je kunt de schepen spreken in De Kouter na telefonische afspraak

  Bevoegdheden: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, toerisme, kinderopvang, vrijwilligerswerk, jeugd 2022 - 2024, senioren

  N-VA

 • Liesbeth Van Hemelrijck

  6de schepen/lid Vast Bureau 
  Liesbeth
  Adres
  Vaaltweg 6
  GSM
  0475 840 887
  E-mail
  liesbeth.vanhemelrijck@herent.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Je kunt de schepen spreken in De Kouter na telefonische afspraak.

  Bevoegdheden: voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening, armoedebestrijding, ouderenzorg

  CD&V