Charter Werftransport: samen voor een veilige schoolomgeving

De gemeente Herent, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op ons grondgebied.

De gemeente heeft het charter werfverkeer ondertekend

  • De gemeente zorgt voor een aanspreekpunt voor aannemers met vragen. Dat aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport. Daarbij worden schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden.
  • Werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen wordt uitsluitend toegelaten na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
  • Werftransport naar werven in schoolomgevingen wordt niet toegelaten tijdens de begin- en einduren van de scholen, behalve in de schoolvakanties.
  • Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hogere wegennet.
  • Er worden inspanningen gedaan de werfroutes proper te houden.
  • Om stofhinder te vermijden, worden de ladingen afgedekt.

Meer info: https://charterwerftransport.be/

donderdag 21 maart 2019 14.50 u.