Captatieverbod opgeheven

Het verbod om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant is opgeheven.

Onderstaand vindt u het politiebesluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 21 november 2019.

In juli had de gouverneur een captatieverbod ingesteld op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op de Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.
Dat was nodig omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

In oktober werd de maatregel versoepeld.

Na de regenval in de afgelopen maanden oktober en november en het feit dat de meeste landbouwgronden op dit ogenblik voldoende water bevatten en niet bijkomend bevloeid moeten worden, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur beslist om het captatieverbod op te heffen.

maandag 25 november 2019 9.44 u.