Buurtpremies #burengeluk

Met de buurtpremies wil de gemeente projecten in buurten financieel ondersteunen. Die initiatieven zetten in op het algemeen goed van de hele buurt met sport, cultuur, jeugd, vrije tijd …

Elke buurt kan een projectvoorstel opmaken en een buurtpremie aanvragen waarna een jury de ingediende projecten en aangevraagde premies beoordeelt en, tot slot, het college van burgemeester en schepenen de projecten, premies en adviezen valideert. Op die manier geven we ook meer aandacht aan buurten die verder van onze dorpskernen zijn gelegen.

De buurtpremie wordt toegekend voor de realisatie van zowel materiële ingrepen als activiteiten waarbij buurten elkaar ontmoeten. Op die manier onderscheiden buurtpremies zich van de reeds bestaande gemeentelijke subsidie voor buurtfeesten. Het uitgangspunt is dat elk initiatief buurtversterkend is, een brede gedragenheid in de buurt heeft en voldoet aan de voorwaarden van het gekozen reglement. Deze initiatieven kunnen zich onder andere vertalen in een boekentil, buurtplantsoen, een bankje of een petanquebaan. Maar een buurt kan ook experimenteren rond verbinding, duurzaamheid vereenzaming, mobiliteit. Ook grotere initiatieven komen in aanmerking zoals de inkleding van een groene zone. De eerste deadline voor aanvragen is 15 september 2022. De gemeentelijke website biedt een mooi overzicht van het aanbod.

Contactgegevens
vrijetijdsdienst: jan.ieven@herent.be – 016 85 30 20

Vanaf 27 januari online:
www.herent.be/buurtpremiesalgemeen

donderdag 20 januari 2022 9.38 u.