Buurtinformatienetwerk (BIN) Den Bremt

Vorige jaar nam het buurtcomité van de wijk Den Bremt het initiatief om een buurtinformatienetwerk op te richten. In samenwerking met de politiezone is het BIN Den Bremt begin 2020 van start gegaan. Tot het BIN-gebied behoren de straten Den Bremt, de Bremveldstraat, De Rijweg (van huisnr. 172 t.e.m. 182) en de Winkselsesteenweg (van huisnr. 42 t.e.m. 72).

Voor wie

Iedereen die in dit gebied woont en meerderjarig is, kan lid worden. BIN-leden ontvangen via de politie een sms wanneer een verdachte situatie of een inbraak die zonet gebeurd is, meteen gemeld wordt. Het is de bedoeling om bewoners in de buurt snel te kunnen verwittigen zodat ze mee een oogje in het zeil kunnen houden en informatie omtrent de verdachte situatie meteen aan de politie kunnen doorgeven. Zo werken inwoners en politie samen aan een veiligere buurt.

De gemeente steunt het project, ook financieel, waardoor elke bewoner van het gebied gratis lid kan worden.

Hoe gaan we te werk?

Bewoners die lid willen worden kunnen contact opnemen met: