Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor binnenkort in uw brievenbus?

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat u denkt over uw gemeente of stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor.

Tussen 25 maart en midden juni worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Uw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten hangt af van het aantal personen dat de vragenlijst invult. De Vlaamse overheid respecteert de privacy van elke burger. Er worden alleen analyses op gemeentelijk niveau gemaakt, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer info vindt u vanaf eind maart op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.

zondag 23 februari 2020 13.47 u.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.