Buitenlandse echtscheidingsakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlandse echtscheidingsakte te laten overschrijven, moet je - na je terugkeer in België - naar de dienst burgerzaken gaan. De buitenlandse echtscheidingsakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de echtscheidingsakte niet overgeschreven is in België, moet je de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse echtscheidingsakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Voorwaarden

Om een buitenlandse echtscheidingsakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn en/of een apostille hebben.
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld.

Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kun je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Hoe gaan we te werk?

De buitenlandse echtscheidingsakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van je laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar je je na je terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijf je in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kun je de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • je woonplaats in België
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
  • je geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

De overschrijving is gratis.

Wat meebrengen?

  • de (gelegaliseerde of van een apostille voorziene) echtscheidingsakte zelf en indien van toepassing de vertaling of de vertaalhulp
  • je identiteitskaart