Buiten niet stoken!

Verbranden van afval of groenafval in open lucht in uw tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schending van de milieuregelgeving.

Verbranding in open lucht kan alleen in volgende gevallen:

Als u wordt betrapt, kan de politie of een toezichthouder een proces-verbaal opstellen en kan er een geldboete volgen.

Bij droog weer is het risico op brandgevaar erg hoog. Wees daarom extra voorzichtig in natuurgebieden en bossen. Vuur maken is dan uiteraard verboden; laat kinderen hier dus niet zonder toezicht op het terrein.

maandag 29 juni 2020 14.02 u.