Brusselsesteenweg-zone-verboden-parkeren-en-stilstaan

We richten een zone in waar zowel parkeren als stilstaan verboden is. Die zone beslaat de Brusselsesteenweg tussen de E314 en de Oikotenweg en een deel van de zijstraten.

Nadere info op https://www.herent.be/verkeersreglement-gebiedsdekkend, bij 3.9. Zie ook bij de bijlagen.

De PZ Herko zal hierop handhaven.

Reglement

Wegcode: https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1976101105~hra8v386pu

Aanvullend reglement, gebiedsdekkende maatregel 3.9 zone parkeer- en stilstandverbod: https://www.herent.be/verkeersreglement-gebiedsdekkend