Brusselsesteenweg-zone-verboden-parkeren-en-stilstaan

We richten een zone in waar zowel parkeren als stilstaan verboden is. Die zone beslaat de Brusselsesteenweg tussen de E314 en de Oikotenweg en een deel van de zijstraten.

Nadere info op https://www.herent.be/verkeersreglement-gebiedsdekkend, bij 3.9. Zie ook bij de bijlagen.

De plaatselijke bewoners en handelaars werd hierover schriftelijk ingelicht.

De PZ Herko zal hierop handhaven.

Bij de herinrichting van de Brusselsesteenweg zal hier mee rekening gehouden worden.

Reglement

Wegcode: https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1976101105~hra8v386pu

Aanvullend reglement, gebiedsdekkende maatregel 3.9 zone parkeer- en stilstandverbod: https://www.herent.be/verkeersreglement-gebiedsdekkend