Werken AWV Brusselsesteenweg

Nieuwsbericht november 2021

De eerste fase is beëindigd. De verkeerssituatie is er nu veiliger met een middeneiland en een veilige oversteekplaats voor voetgangers aan het drukke kruispunt van de Roetaardstraat. De inrichting van de bushalte ‘Radioweg’ is verbeterd aan beide kanten van de steenweg, zodat de busreizigers er veiliger en comfortabeler de bus kunnen nemen.

Aanpak kruispunt Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat mee opgenomen in groter project met Aquafin

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de tweede fase van de werken, die voor 2022 was aangekondigd, in overleg met de gemeente en Aquafin verplaatst naar 2024. Aquafin werkt dan samen met AWV om het 2,8 km lange deel van de Brusselsesteenweg tussen de grens van Kortenberg en het kruispunt met de Termerestraat en Termereboslaan te vernieuwen. In dat project worden de riolering, de onder- en bovenbouw van de rijweg en de fietspaden volledig heraangelegd. Het kruispunt van de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat valt binnen dat grotere project. Daarom worden de nieuwe verkeerslichten met oversteekplaatsen voor fiets- en voetgangers aan dit kruispunt in het nieuwe project opgenomen. Zodra meerde informatie over dit project beschikbaar is, zal AWV dat via www.wegenenverkeer.be/herent op een nieuwe webpagina plaatsen. Omwonenden binnen de projectzone zullen dan ook tijdig een bewonersbrief ontvangen.


Aanpassingen aan kruispunten Brusselsesteenweg voor veiliger en vlotter verkeer - eerst werken aan kruispunt Roetaardstraat


Het Agentschap Wegen en Verkeer zal binnenkort lokale aanpassingen uitvoeren op de
Brusselsesteenweg in Veltem-Beisem om de verkeerssituatie veiliger te maken en om het verkeer op de steenweg vlotter te laten rijden. Daarbij zullen ook drie zijstraten afgesloten worden van de steenweg, dus de circulatie zal beperkt veranderen. Hiermee willen wij u graag informeren over de plannen en over de hinder waarmee de eerste fase van de werken gepaard zal gaan. Die eerste fase zal binnenkort starten: tussen 30 augustus en 6 september. De werken van de eerste fase zullen alles samen anderhalve maand duren. Hieronder vindt u meer details.
De aanpassingen aan de steenweg zijn goedgekeurd door het gemeentebestuur van Herent en De Lijn.
Voor meer info, zie de website van AWV. Via wegenenverkeer.be/herent kunt u gemakkelijk de juiste pagina vinden. Op die pagina staat een overzichtelijk kaartje van de geplande verbeteringen. Mocht u daarna nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u ons contacteren via meldpuntwegen.be.

Waarom deze werken?

Voetgangers, fietsers en automobilisten ondervinden ter hoogte van de kruispunten van de Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat en de Roetaardstraat regelmatig vertragingen en onveilige situaties tijdens de ochtend- en avondspits. Dat heeft alles te maken met de vele zijstraten en de bushaltes die zich op korte afstand van elkaar bevinden. Die zorgen voor veel manoeuvres en rijbewegingen die de zichtbaarheid en de veiligheid niet ten goede komen. Voor fietsers en voetgangers is het een uitdaging om de drukke Brusselsesteenweg veilig over te steken. Voor automobilisten is het dan weer vaak moeilijk om in te voegen vanuit de zijstraten.

Eerste fase: kruispunt Roetaardstraat

In de eerste fase van de werken zal een aannemer twee verbeteringen uitvoeren:

  • heraanleg van de twee bushaltes “Radioweg” ter hoogte van het kruispunt met de Roetaardstraat
  • aanleg van een middeneiland aan hetzelfde kruispunt, zodat voetgangers er voortaan veilig kunnen oversteken

De twee bushaltes krijgen een verhoogd perron zodat iedereen comfortabel de bus kan nemen. De bus zal voortaan ook stoppen op de rijbaan, wat als voordelen heeft dat hij minder tijd verliest bij het stoppen en dat hij het fietspad niet meer hoeft te kruisen. Na de verbetering van de bushalte “Radioweg” wordt de bushalte “Kluis”, tweehonderd meter verder aan het kruispunt Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat, geschrapt.
Na de werken wordt de noordelijke tak van de Roetaardstraat (de kant van Veltem-Beisem, richting Brussel) afgesloten van de Brusselsesteenweg. Al het verkeer van en naar de Brusselsesteenweg moet vanaf dan dus verlopen langs de Kroonstraat. De zuidelijke tak van de Roetaardstraat richting wijk Bovenberg, blijft open.

Tweede fase: kruispunt Meerbeeksesteenweg/ Kroonstraat (nog geen startdatum)

In de tweede fase van de werken zal het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N2) met de
Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat door Wegen en Verkeer uitgerust worden met verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. In deze fase zullen de Bergstraat en de Ganzemansberg worden afgesloten van de Brusselsesteenweg. Door het grote kruispunt te regelen met verkeerslichten en door die twee kleinere straten los te koppelen van de steenweg, wordt de verkeerssituatie heel wat overzichtelijker en veiliger.
De bewoners van de Bergstraat zullen nadien met de wagen de steenweg kunnen bereiken via de Bertemsebaan. De bewoners van de Ganzemansberg zullen via de Kroonstraat of de Graafschaplaan kunnen rijden.
De tweede fase van de werken zal volgens de huidige planning in het voorjaar van 2023 uitgevoerd worden. Zodra er een startdatum geprikt is, zullen wij dat melden op onze website.

Hinder tijdens eerste fase werken

Tijdens de werken aan het kruispunt van de Roetaardstraat zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden aan weerskanten van de werfzone. Het verkeer op de Brusselsesteenweg zal alternerend kunnen rijden. De wachttijden op de steenweg en in de zijstraten zullen dus langer zijn dan normaal.
De eerste fase van de werken zal ten vroegste op 30 augustus 2021 starten, maar het kan ook een week later zijn. Een en ander hangt af van de planning van de aannemer en de voortgang van andere werven. Zodra er meer bekend is over de startdatum, of als er belangrijke wijzigingen zijn in de planning, zullen we dat melden op onze website. De werken - en de hierboven omschreven verkeerssituatie met alternerend verkeer op de steenweg - zullen anderhalve maand duren.