Werken AWV Brusselsesteenweg

Herinrichting "garageboulevard"

De lokale bevolking, vereningingen en handelaars werden bevraagd. 

Studiebureau Arcadis heeft enkele concepten uitgetekend. 

Er wordt gestreefd naar veiliger verkeer voor voetgangers en fietsers, een betere doorstroming voor openbaar vervoer en personenwagens. 

Er is nog geen definitief plan.


Aanpassingen aan kruispunten Brusselsesteenweg voor veiliger en vlotter verkeer

Voor meer info, zie de website van AWV. Via wegenenverkeer.be/herent kun je gemakkelijk de juiste pagina vinden. Op die pagina staat een overzichtelijk kaartje van de geplande verbeteringen. Mocht je daarna nog vragen of opmerkingen hebben, kun je ons contacteren via meldpuntwegen.be.

Waarom deze werken?

Voetgangers, fietsers en automobilisten ondervinden ter hoogte van de kruispunten van de Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat en de Roetaardstraat regelmatig vertragingen en onveilige situaties tijdens de ochtend- en avondspits. Dat heeft alles te maken met de vele zijstraten en de bushaltes die zich op korte afstand van elkaar bevinden. Die zorgen voor veel manoeuvres en rijbewegingen die de zichtbaarheid en de veiligheid niet ten goede komen. Voor fietsers en voetgangers is het een uitdaging om de drukke Brusselsesteenweg veilig over te steken. Voor automobilisten is het dan weer vaak moeilijk om in te voegen vanuit de zijstraten.

Eerste fase: kruispunt Roetaardstraat

Uitgevoerd.

Tweede fase: kruispunt Meerbeeksesteenweg/ Kroonstraat (nog geen startdatum)

In de tweede fase van de werken zal het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N2) met de
Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat door Wegen en Verkeer uitgerust worden met verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. In deze fase zullen de Bergstraat en de Ganzemansberg worden afgesloten van de Brusselsesteenweg. Door het grote kruispunt te regelen met verkeerslichten en door die twee kleinere straten los te koppelen van de steenweg, wordt de verkeerssituatie heel wat overzichtelijker en veiliger.
De bewoners van de Bergstraat zullen nadien met de wagen de steenweg kunnen bereiken via de Bertemsebaan. De bewoners van de Ganzemansberg zullen via de Kroonstraat of de Graafschaplaan kunnen rijden.
De tweede fase van de werken zal volgens de huidige planning in het voorjaar van 2023 uitgevoerd worden. Zodra er een startdatum geprikt is, zullen wij dat melden op onze website.

Bijwerking november 2021

Aanpak kruispunt Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat mee opgenomen in groter project met Aquafin

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de tweede fase van de werken, die voor 2022 was aangekondigd, in overleg met de gemeente en Aquafin verplaatst naar 2024. Aquafin werkt dan samen met AWV om het 2,8 km lange deel van de Brusselsesteenweg tussen de grens van Kortenberg en het kruispunt met de Termerestraat en Termereboslaan te vernieuwen. In dat project worden de riolering, de onder- en bovenbouw van de rijweg en de fietspaden volledig heraangelegd. Het kruispunt van de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat valt binnen dat grotere project. Daarom worden de nieuwe verkeerslichten met oversteekplaatsen voor fiets- en voetgangers aan dit kruispunt in het nieuwe project opgenomen. Zodra meerde informatie over dit project beschikbaar is, zal AWV dat via www.wegenenverkeer.be/herent op een nieuwe webpagina plaatsen. Omwonenden binnen de projectzone zullen dan ook tijdig een bewonersbrief ontvangen.