Bruiloftpremies

De gemeente geeft een premie voor gouden, diamanten, briljanten en platina bruiloften en 75 jaar huwelijk.

Voor wie

Voor volgende bruiloften wordt in de gemeente Herent een premie gegeven:

  • voor een gouden bruiloft (50 jaar huwelijk)
  • voor een diamanten bruiloft (60 jaar huwelijk)
  • voor een briljanten bruiloft (65 jaar huwelijk)
  • voor een platina bruiloft (70 jaar huwelijk)
  • voor 75 jaar huwelijk

Hoe gaan we te werk?

De aanvragen tot het verkrijgen van één van de genoemde premies worden schriftelijk ingediend ten laatste 3 maanden na de betreffende huwelijksverjaardag. Het recht op de premie ontstaat 2 maanden voor de betreffende huwelijksverjaardag.

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 januari 2013 en werd gepubliceerd op 8 december 2017.

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt telkens 125 euro.

Sinds 1 januari 2013 is de premie opsplitsbaar in delen van 25 euro als de aanvragers:

  • de premie ter beschikking stellen voor de realisatie van de gemeentelijke convenant ontwikkelingssamenwerking;
  • kiezen voor cadeaubons van de Herentse Wereldwinkel;
  • kiezen voor cultuurcheques van GC De Wildeman;
  • kiezen voor een tegemoetkoming op de DifTar-rekening.

Het bedrag kan ook volledig op de rekening van de aanvragers worden gestort.