Bronbemaling

Een bronbemaling slaat op het tijdelijk afzuigen van grondwater op een bouwwerf. Dat is vaak nodig om ondergrondse constructies te bouwen of diep gelegen nutsleidingen te plaatsen. Bij tijdelijk oppompen van grondwater worden enkele randvoorwaarden gesteld.

Voor wie

Inwoners met bouwplannen

Voorwaarden

Meldings- of vergunningsplichtig

Indien u plannen hebt om een woning te bouwen met een onderkeldering of als u een ingebouwd zwembad wilt plaatsen is de kans groot dat u een bronbemaling nodig zal hebben.

  • Het is belangrijk om te weten dat alle bronbemalingen minstens meldingsplichtig en mogelijk zelfs vergunningsplichtig zijn.
  • De milieuvoorwaarden worden vastgelegd op Vlaams niveau binnen de VLAREM-wetgeving.
  • Het project wordt steeds geëvalueerd en er kunnen maatregelen opgelegd worden om het milieu en de omgeving zo goed mogelijk te beschermen want het tijdelijk oppompen van water kan negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer om de vergunning of melding in orde te brengen vooraleer een (erkende) bemaler aan de slag gaat op de bouwwerf. Zonder toelating kan de bemaling onmiddellijk stilgelegd worden, hetgeen minstens voor vertraging zal zorgen, maar mogelijk ook tot schade aan de bouw kan leiden.

Bijkomende voorwaarden gemeente Herent

Het opgepompte grondwater laten we liefst niet verloren gaan. De afgelopen jaren hebben we periodes van extreme droogte gekend en het wordt elke dag belangrijker om zuinig om te springen met ons water. Dit geldt ook voor het water dat opgepompt wordt tijdens grondbemalingen en daarom keurde de gemeenteraad van Herent op 9 maart 2021 bijkomende voorwaarden goed om het opgepompte grondwater niet verloren te laten gaan en enkel het strikt noodzakelijke op te laten pompen om de impact van de bronbemaling zo veel mogelijk te beperken.

De krachtlijnen die in Herent gelden met betrekking tot bronbemalingen zijn de volgende:

  • in eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt het beste in de directe omgeving terug ge├»nfiltreerd.
  • Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk.
  • Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden.

Hoe gaan we te werk?

In onderstaande handleiding (zie bijlage) kunt u lezen hoe u een melding in orde kunt brengen via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be .

Meer info

De gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2021┬áin verband met het reglement ‘bijkomende voorwaarden bij bemaling’ kunt u nalezen in onderstaand document (zie bijlage).

Indien u verder nog vragen zou hebben over bronbemalingen: neem dan zeker contact op met de gemeentelijke milieudienst via milieu@herent.be of 016 85 30 20.