Brede school

Sinds 2019 zetten scholen zich erg in om een breder naschools aanbod te voorzien om zo kinderen te inspireren en uit te dagen.

Er wordt voorzien in een laagdrempelig aanbod en dat in samenwerking met zo veel mogelijk lokale partners, om aan alle kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden!

Voor wie

Al de Herentse basisscholen.

Hoe gaan we te werk?

U kunt hier boven op voorhand online uw aanvraag per trimester indienen om recht te hebben op de subsidie.

Bijhorende in te dienen documenten zijn:

  • uw promotiefolder rond de activiteiten naar de ouders
  • deelnemerslijst
  • verklaring op eer

Na afloop van de lessenreeks dient u een evaluatie en factuur door te sturen. Daarna volgt de uitbetaling.