Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Weer meer mensen raken besmet met het coronavirus, zijn er ziek van en komen in het ziekenhuis terecht. Om de druk op ons zorgsysteem te verlichten heeft het Overlegcomité strengere maatregelen goedgekeurd die ingaan op 20 november 2021.

Uit de berichtgeving van de federale overheid (via BE-alert):

Het Overlegcomité heeft op 17 november 2021 de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.
Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen:

  • veilige afstand en beperking sociale contacten
  • brede mondmaskerplicht
  • Covid Safe Ticket+
  • verplicht telewerk
  • ventilatie
  • veralgemeende extra vaccinatie

Lees er alles over op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerk 

donderdag 18 november 2021 12.51 u.