Bouw van nieuw multifunctioneel gebouw op de Warotsite begin oktober van start

De aannemingsovereenkomst voor de bouw van het multifunctionele gebouw op de Warotsite (o.a. voor de speelpleinwerking) is afgesloten met aannemer Schoofs NV. Normaal beginnen de werken einde september/begin oktober. Ze zullen ongeveer 14 maanden duren.

Tijdens de eerste fase van de werken komt er een nieuwbouw op het huidige tennis- en basketbalveld. Dat gebouw zal tijdens de vakanties worden gebruikt door de speelpleinwerking, maar kan daarbuiten ook dienen voor de Herentse verenigingen. Het gebouw zal 5 lokalen tellen, waarvan er 3 gekoppeld kunnen worden tot 1 grote ruimte van ongeveer 150 m².

Voorts worden de kleedkamers van de sporthal afgebroken om plaats te maken voor een toegang, een vestiaire en sanitair. Al die tijd blijft de sporthal gewoon in gebruik. De sporters kunnen zich tijdens de werken in tijdelijke containers omkleden en douchen.

Na de bouwwerken wordt ook de speelweide aan de achterzijde (kant Termerestraat) ingericht. Dat terrein zal zowel door de speelpleinwerking en de buurt als door de school gebruikt kunnen worden.

In een tweede fase wordt de huidige sporthal verbouwd tot multifunctionele ruimte. Hoe die er zal uitzien staat nog niet vast. Daarvoor zal later dit jaar een studieopdracht worden uitgeschreven. De uitvoering zal niet eerder dan 2020 kunnen aanvangen.

maandag 17 september 2018 10.50 u.