Subsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

Een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde perceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. Landbouwers kunnen een eenmalige aanplantsubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Zij moeten zich inschrijven vóór de aanplant van de bomen.

Voorwaarden

Op de website leest u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Hoe gaan we te werk?

Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Kostprijs

De eenmalige subsidie na aanplant bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief btw).

Uitzonderingen

Op eenzelfde perceel kan de subsidie voor boslandbouwsystemen niet worden gecombineerd met:

  • de subsidie voor hoogstamfruitbomen
  • de subsidie voor bebossing van landbouwgrond.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.