Bordjes op de begraafplaatsen

Vanaf begin juni 2017 verschijnt op alle begraafplaatsen in Herent een groot aantal bordjes bij de graven. Die bordjes komen er naar aanleiding van het nieuwe reglement op de begraafplaatsen (gemeenteraad 7 november 2016).

Er zijn vier situaties waarvoor een bordje geplaatst kan worden:

  • De bestaande concessie voor het graf is vervallen. U hebt als nabestaande twee opties: u kunt grondafstand doen en de concessie beëindigen (doet u niets, dan kiest u impliciet voor deze optie) of u kunt de concessie hernieuwen. Als de oorspronkelijke concessiehouder inmiddels overleden is, zal bij de hernieuwing van de concessie ook een nieuwe concessiehouder aangesteld worden.
  • De termijn van een niet-geconcedeerde begraving is verstreken. U hebt als nabestaande twee opties: u kunt grondafstand doen en de begraving beëindigen (doet u niets, dan kiest u impliciet voor deze optie) of u kunt een omzetting naar een concessie aanvragen. Indien de begraving omgezet wordt in een concessie, zal de overledene ontgraven en herbegraven worden op een nieuw perceel. De aanvrager van de concessie zal aangeduid worden als de concessiehouder van deze nieuwe concessie. Doet u niets, dan wordt de begraving beëindigd.
  • Het bestaande oud-strijdersgraf wordt kosteloos omgezet in een concessie. Vanaf 1 januari 2017 worden alle bestaande oud-strijdersgraven kosteloos omgezet naar concessies. U hebt twee opties: 1) u kunt de omzetting naar een concessie aanvragen, waarbij een concessiehouder aangesteld zal worden. Kent u iemand anders die concessiehouder voor dit graf wil zijn? Gelieve die persoon dan de benodigde informatie te bezorgen of met ons in contact te brengen.¬†2) u kunt grondafstand doen en de begraving beëindigen (er wordt wel een naamplaatje voorzien op het nieuwe monument voor de oud-strijders). Doet u niets, dan kiest u impliciet voor deze laatste optie.
  • Het bestaande kindergraf wordt kosteloos omgezet in een concessie. Vanaf 1 januari 2017 worden alle bestaande kindergraven kosteloos omgezet naar concessies. U hebt twee opties: 1) u kunt de omzetting naar een concessie aanvragen, waarbij een concessiehouder aangesteld zal worden. Kent u iemand anders die concessiehouder voor dat graf wil zijn? Gelieve die persoon dan de benodigde informatie te bezorgen of met ons in contact te brengen. 2) u kunt grondafstand doen en de begraving beëindigen. Doet u niets, dan kiest u impliciet voor deze laatste optie.

Wij verzoeken u vriendelijk om contact met de dienst begraafplaatsen op te nemen indien u een bordje aantreft aan het graf dat u bezoekt, wij helpen u graag verder. U kunt hieronder de lijsten bekijken met graven waarbij een bordje geplaatst wordt.

De bordjes worden geplaatst van juni 2017 tot juni 2018. Gelieve voor het verstrijken van die termijn contact met ons op te nemen. Met vragen kunt u steeds terecht bij de dienst begraafplaatsen, begraafplaatsen@herent.be, 016 85 30 20.

donderdag 1 juni 2017 9.47 u.