Bomen in het Wildemanspark

Maandag 5 februari zal er uit veiligheidsoverwegingen een boom gekapt worden in het Wildemanspark. De Amerikaanse eik (ter hoogte van de Hib-Hop) is aangetast door houtrot. De stabiliteit van de boom en de veiligheid voor de omgeving komt hierdoor in het gedrang.

De toestand van de bomen in het Wildemanspark wordt regelmatig onderzocht door een gespecialiseerde groenfirma. De bestaande volwassen bomen in het park zijn ongeveer even oud. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een groot aantal bomen zijn met zichtbare gebreken. Voor de meeste bomen is er geen direct gevaar voor de omgeving en de veiligheid.

In het Wildemanspark vinden jaarlijks verschillende activiteiten plaats: de 1 mei Wereldmarkt, Wild in ’t Park en een aantal particuliere evenementen. De veiligheid van de bezoekers garanderen, is dan ook van groot belang.

De Amerikaanse eik (ter hoogte van de Hib-Hop) is aangetast door houtrot. De stabiliteit van de boom en de veiligheid voor de omgeving komt in het gedrang. Op 28 november 2017 werd de boom een laatste maal onderzocht. Er is vastgesteld dat er een verhoogd risico is op stambreuk. Omwille van het veiligheidsrisico zal de boom zo snel mogelijk geveld worden (maandag 5 februari 2018).

Er zijn nog bijkomende onderzoeken aan twee andere bomen gepland. De ene boom wordt onderworpen aan een trekproef, de andere aan een tomograaftest. Met de tomograaftest wordt nagegaan hoe stabiel de restwand is. De verzwakte structuren en holtes worden gedetecteerd met geluidsgolven. Zo weten we exact hoe de boom er binnenin aan toe is.
Met een trekproef wordt nagegaan hoe veilig een boom is en hoe hij zou reageren bij stormweer.

Alle andere bomen worden jaarlijks gecontroleerd.

vrijdag 26 januari 2018 15.45 u.