Bloeiende buurten

De gemeente Herent lanceert het proefproject ‘bloeiende buurten’ waarbij meters en peters gezocht worden om een boomspiegel of bloembak te onderhouden. Op deze manier wil Herent haar inwoners stimuleren om mee in te zetten op meer biodiversiteit, minder luchtvervuiling en een fraaier straatbeeld.

Voor wie

Elke geïnteresseerde inwoner kan een boomspiegel of bloembak in zijn/haar leefomgeving beplanten en onderhouden. De inwoner kiest zelf hoe de boomspiegel/bloembak wordt ingericht en beheert deze naar eigen wens. De gemeente Herent geeft wel enkele definities en algemene richtlijnen mee.

Voorwaarden

 • Het gebruik van pesticiden is verboden. Er wordt gebruik gemaakt van alternatieve onkruidbeheermethoden om de boomspiegel/bloembak onkruid vrij te houden.
 • Een boomspiegel is een onverharde zone in de straat of op het voetpad waar een boom staat.
 • De inwoner staat zelf in voor het volledige onderhoud van de boomspiegel/bloembak. Dit houdt in dat het onkruid wordt verwijderd, sluikstorten of zwerfvuil opgeruimd wordt, enzovoort. Het beheer en onderhoud van de boom zelf blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf.
 • Kwaliteitsvolle bestaande beplanting mag niet weggenomen worden.
 • Elke aanvraag moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de milieudienst en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
 • Enkel het gebruik van vaste planten, kruidachtigen en bloemenmengsels worden toegestaan.
 • Kies (bij voorkeur inheemse) planten die aangepast zijn aan de standplaats (licht, halfschaduw, schaduw) en neem bij twijfel contact op met de gemeentelijke milieudienst.
 • Vaste of losse constructies en verharding wordt niet toegestaan. Het voetpad en de rijweg rondom de boomspiegel/bloembak moet te allen tijde vrij blijven.
 • Ophogen en volledig afgraven van de grond van de boomspiegel/bloembak is niet toegestaan.
 • Versiering of extra verlichting wordt niet toegestaan.
 • Boomspiegels/bloembakken op pleinen komen niet in aanmerking omdat deze deel uitmaken van een totaalvisie.
 • Er is minstens 1 verantwoordelijke per boomspiegel/bloembak. Wil je 2 stuks adopteren dan moeten er minstens 2 verantwoordelijken zijn.
 • Aanvragen worden volgens indiendatum verwerkt.
 • De boomspiegel/bloembak is gelegen op openbaar domein en blijft dus eigendom van het lokaal bestuur.
 • Voor eventuele schade aan kabels en leidingen in de grond kan de gemeente niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Bij de aanvraag wordt dit onderdeel, de aanwezigheid van kabels en leidingen, grondig nagekeken.
 • De gemeente Herent kan het meter/peterschap van de boomspiegel of bloembak ten allen tijde beëindigen als er zake is van een bestemmingswijziging , een herinrichting van het openbaar domein of indien de bewoners zicht niet aan bovenstaande richtlijnen zouden houden.

Hoe gaan we te werk?

Om aan de slag te gaan als meter/peter moet je je eerst registreren via het digitale aanvraagformulier. Hierna zal de gemeentelijke milieudienst je kandidatuur bekijken en je op de hoogte brengen wanneer je hiermee van start mag gaan.