Bindend sociaal objectief (BSO)

Op basis van het Decreet grond- en pandenbeleid wil het Vlaamse woonbeleid het sociale woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. 

Helaas houdt het BSO geen rekening met de grote hoeveelheid sociale woningen gebouwd in Herent voor 2007.

Oorspronkelijk verplichtte het BSO tegen 2025 in Herent 133 sociale huurwoningen, 68 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels te realiseren.

In het najaar van 2015 werden de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels afgeschaft. 

Het gemeentebestuur en Volkswoningbouw streven ernaar het huurobjectief al tegen 2018 te bereiken. 

In de pijplijn zitten onder andere projecten in Veltem (Rijkswachtkazerne) en Herent (Van Bladelstraat, Molenveld).

Meer info

De gemeente Herent wil haar verantwoordelijkheid inzake de realisatie van haar BSO ten volle opnemen. Op de gemeenteraad van 7 november 2016 is de visienota goedgekeurd die een overzicht biedt van de vooropgestelde doelen en prioriteiten, eventuele struikelblokken en acties die zij hiertoe onderneemt. De nota vormt dan ook de leidraad voor beslissingen en acties die de komende jaren moeten worden genomen.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.