Bijzondere gebouwen in Herent

Bouwkundig erfgoed en architectuur in Herent

Op zondag 19 mei 2019 stelde de stuurgroep Erfgoed van Herent haar meest recente publicatie voor, het vervolg van het succesvolle boek ‘Bijzondere gebouwen in Herent’ uit 2010.

In de nieuwe uitgave ligt de nadruk wat meer op hedendaagse architectuur, maar ons historische erfgoed wordt niet vergeten. Ook staan er enkele aanvullingen in op de vorige uitgave. Bovendien wordt aandacht besteed aan enkele architecten die mee het beeld van onze gemeente hebben bepaald. Zoals het eerste deel is ook deze uitgave rijk geïllustreerd. Ze laat u genieten van het mooie erfgoed en de architecturale schoonheid van onze gemeente.

Het boek is nu te koop aan het onthaal van De Kouter voor de prijs van 20 euro.

Meer info

Stuurgroep Erfgoed
p.a. G. Saelemaekers
Diependaalweg 11
3020 Herent