Bijkomende materiële steun

De sociale dienst biedt verschillende vormen van hulpverlening aan. Naast financiële steun en psycho-sociale begeleiding stelt de sociale dienst ook bepaalde materiële zaken ter beschikking:

Voor wie

  • Tweedehandsinitiatief d'Akkozje is toegankelijk voor alle inwoners van Herent.
  • Inwoners van Herent die (tijdelijk) over geen douche of wasmachine beschikken en niet in de mogelijkheid zijn elders een douche of wasmachine te gebruiken.
  • Personen en gezinnen die in schrijnende omstandigheden trachten te overleven en gekend zijn bij de sociale dienst kunnen een beroep doen op voedselpakketten.

Hoe gaan we te werk?

  • In Lokaal Dienstencentrum d'Ontmoeting kun je terecht voor het gebruik van douche, wasmachine en tweedehandsinitiatief d'Akkozje. De maatschappelijk werker kan je ook de nodige informatie daarover bezorgen.
  • Na je contactname met de sociale dienst zal een maatschappelijk werker nagaan of je in aanmerking komt voor voedselpakketten. 

Kostprijs

  • De douche en de voedselpakketten zijn gratis.
  • Voor het gebruik van de wasmachine en de aankopen in tweedehandswinkel d'Akkozje vragen we een kleine vergoeding.

Wat meebrengen?

Voor een aanvraag van voedselpakketten zal in een gesprek met de maatschappelijk werker onder andere gevraagd worden bewijzen voor te leggen van je inkomen en uitgaven.