Bijkomende materiële steun

Het Sociaal Huis biedt verschillende vormen van hulpverlening aan. Naast financiële steun en psycho-sociale begeleiding stelt het OCMW ook bepaalde materiële zaken ter beschikking:

Voor wie

  • Tweedehandsinitiatief d' Akkozje is toegankelijk voor alle inwoners van Herent.
  • Inwoners van Herent die (tijdelijk) over geen douche of wasmachine beschikken en niet in de mogelijkheid zijn elders een douche of wasmachine te gebruiken.
  • Personen en gezinnen die in schrijnende omstandigheden trachten te overleven en gekend zijn bij het Sociaal Huis kunnen een beroep doen op voedselpakketten.

Hoe gaan we te werk?

  • In Lokaal Dienstencentrum d' Ontmoeting kunt u terecht voor het gebruik van douche, wasmachine en tweedehandsinitiatief d' Akkozje. De maatschappelijk werker kan u ook de nodige informatie daarover bezorgen.
  • Na uw contactname met het OCMW zal een maatschappelijk werker nagaan of u in aanmerking komt voor voedselpakketten. 

Kostprijs

  • De douche en de voedselpakketten zijn gratis.
  • Voor het gebruik van de wasmachine en de aankopen in tweedehandswinkel d' Akkozje vragen we een kleine vergoeding.

Wat meebrengen?

Voor een aanvraag van voedselpakketten zal in een gesprek met de maatschappelijk werker onder andere gevraagd worden bewijzen voor te leggen van uw inkomen en uitgaven.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.