Bijenacties, subsidie

De gemeente wil de leefomstandigheden van bijen verbeteren en burgers, landbouwers en ondernemingen sensibiliseren. Een (aangepast) subsidiereglement ondersteunt verenigingen, burgers en bedrijven die acties rond bijen organiseren.

In het subsidiereglement vind je een niet-exhaustieve lijst van initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van bijenvriendelijke bloemenzaadzakjes, een burenactie om gezamenlijk bijenvriendelijke geveltuinen aan te leggen, het bouwen van een insectenhotel, de organisatie van een imkerbezoek en nog veel meer.

Voor wie

Alle inwoners van de gemeente Herent

Hoe gaan we te werk?

  • De projectsubsidie vergoedt (een deel van) de onkosten van het initiatief. Indien het beschikbare budget wordt overschreden, wordt het verhoudingsgewijs verdeeld op basis van de gemaakte kosten onder alle subsidieaanvragen die ontvankelijk werden verklaard.
  • De aanvraag voor de projectsubsidie moet worden ingediend ten laatste 2 weken voor de activiteit via het digitale aanvraagformulier onder bovenstaande knop.
  • Voor de uitbetaling van de subsidie wordt steeds een verslag met verantwoordingsstukken opgevraagd (factuur van gemaakte kosten, foto’s, e.d.) De subsidie wordt het jaar volgend op het jaar van de aanvraag (rond het midden van dat jaar) uitbetaald.
  • Acties op privé terrein komen niet in aanmerking.

Meer info

  • Alle voorwaarden kun je vinden in onderstaand reglement.
  • Indien je verder nog vragen hebt kun je contact opnemen met de milieudienst via 016 85 30 20 of milieu@herent.be.
  • Goedgekeurd gemeenteraad van 21 juni 2022
  • Gepubliceerd 23 augustus 2022