Bijen in de watten gelegd met hotels en bloemenweide

Met een nieuw ingezaaid bloemenperk onder de kerktoren van Winksele, een groene-tuinlabel voor natuurvriendelijk ingerichte tuinen en bijenhotels als prijs bij een natuurwedstrijd maakt Herent verder werk van een bijenvriendelijke omgeving.

Op zaterdag 1 juni heeft de milieuadviesraad van Herent het grasperk aan het Winkselse Dorpsplein omgeploegd om het in te zaaien met een divers bloemenmengsel. Hopelijk volgen inwoners dat voorbeeld en toveren ze elk verloren of betrappeld stukje grond om in een klein bijenparadijsje. Of hun tuin in een heerlijk stuk natuur.

Al enkele jaren reikt de gemeente i.s.m. Natuurpunt Herent een mooi label uit voor tuineigenaars die zich inspannen om hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Op de wereldmarkt op 1 mei liep daarrond een wedstrijd waaraan 33 personen hebben deelgenomen. De schiftingsvraag was: “Welke plant is afgebeeld op het 'groene-tuinlabel' van Herent?”. Het antwoord was Wildemanskruid. Dat heeft de drie winnaars een bijenhotel opgeleverd, de bijen een bijkomend toevluchtsoord.

donderdag 13 juni 2019 10.55 u.