Bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen

Wanneer een vreemdeling een aanvraag tot verblijf indient, moet hij een administratieve bijdrage betalen die de kosten van de behandeling van de aanvraag dekt. Het bedrag van de bijdrage gaat rechtstreeks naar de Federale Overheid. De betaling gebeurt op basis van een document van de gemeentelijke dienst vreemdelingenzaken, via overschrijving. 

Kostprijs

Het bedrag hangt af van het type aanvraag. Meer informatie kun je vinden op de website van het agentschap voor Inburgering en Integratie.