Bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen

Wanneer een vreemdeling een aanvraag tot verblijf indient, moet hij een administratieve bijdrage betalen die de kosten van de behandeling van de aanvraag dekt. Het bedrag van de bijdrage gaat rechtstreeks naar de Federale Overheid. De betaling gebeurt op basis van een document van de gemeentelijke dienst vreemdelingenzaken, via overschrijving. 

Kostprijs

Het bedrag hangt af van het type aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de website van het agentschap voor Inburgering en Integratie. 

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.