Bewijs van ongehuwde staat

Een bewijs van ongehuwde staat wordt gevraagd door buitenlandse overheden wanneer een Belgisch burger daar een huwelijk wil aangaan.

Wanneer een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft, in Herent wil huwen, heeft die ook een bewijs van ongehuwde staat nodig. Dat vraagt men aan in het land van herkomst en in de landen waar men eventueel heeft verbleven.

U kunt dit bewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

uw identiteitskaart

Kostprijs

gratis