Bewijs van ongehuwde staat

Een bewijs van ongehuwde staat wordt gevraagd door buitenlandse overheden wanneer een Belgisch burger daar een huwelijk wil aangaan.

Wanneer een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft, in Herent wil huwen, heeft die ook een bewijs van ongehuwde staat nodig. Dat vraagt men aan in het land van herkomst en in de landen waar men eventueel heeft verbleven.

U kunt dit bewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen?

uw identiteitskaart

Kostprijs

gratis