Bewijs van ongehuwde staat (attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk)

Het attest van verblijf voor een huwelijk kun je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat je als inwoner ingeschreven bent op je adres in je gemeente. Het vermeldt ook de datum waarop je ingeschreven bent.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

Je kunt het attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk opvragen bij de dienst burgerzaken (enkel na afspraak) of via ons digitaal loket.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

gratis

Uitzonderingen

Wanneer een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft, in Herent wil huwen, heeft die ook een bewijs van ongehuwde staat nodig. Dat vraagt men aan in het land van herkomst en in de landen waar men eventueel heeft verbleven.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.