Bewijs van ongehuwde staat

Het attest van verblijf voor een huwelijk kunt u nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat u als inwoner ingeschreven bent op uw adres in uw gemeente. Het vermeldt ook de datum waarop u ingeschreven bent.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

U kunt het attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk opvragen bij de dienst burgerzaken (enkel na afspraak) of via ons digitaal loket.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

gratis

Uitzonderingen

Wanneer een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft, in Herent wil huwen, heeft die ook een bewijs van ongehuwde staat nodig. Dat vraagt men aan in het land van herkomst en in de landen waar men eventueel heeft verbleven.

Wat meebrengen?

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.