Bewegen Op Verwijzing breidt uit

Kiezen voor een actievere levensstijl? Dat wordt nog makkelijker. Tot voor kort konden alleen medisch personeel, artsen, verpleegkundigen en apothekers doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, maar vanaf nu mogen ook maatschappelijk werkers zo’n verwijsbrief aan hun patiënten bezorgen.

Bewegen Op Verwijzing helpt bij de zoektocht naar een nuttige en actieve dagbesteding en zorgt zo voor fysieke, mentale en vaak ook sociale gezondheidswinst.

https://www.herent.be/bewegenopverwijzing

Kristel Vleugels is BOV-coach voor de gemeenten Herent en Rotselaar. Tijdens haar coaching maakt Kristel regelmatig gebruik van de sportinfrastructuur die in de gemeente te vinden is.

Voor een half uur individuele begeleiding bedraagt de prijs 5 euro (normaal tarief) of 1 euro (met verhoogde tegemoetkoming).

vrijdag 17 november 2023 10.49 u.