Besteding van het Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd en sport in Herent

Om de lokale besturen te helpen om de sectoren cultuur, jeugd en sport bij te staan, besliste de Vlaamse Regering in juni 2020 om een noodfonds op te richten. Herent kreeg daardoor 227.387,41 euro aan subsidies om het lokale verenigingsleven te ondersteunen en het sociale weefsel te versterken.

Veel gemeenten stortten deze middelen zonder enige criteria vrij snel door aan de lokale verenigingen, maar Herent koos bewust een andere strategie.

Besteding

We kozen ervoor om te middelen te besteden waar ze het meeste nodig waren, om het verenigingsleven in coronatijden zoveel mogelijk – uiteraard onder veilige omstandigheden - te laten plaatsvinden en om heropstart te stimuleren. Allemaal vanuit het oogpunt om verenigingen zelfredzaam te maken en nieuwe zuurstof te geven. Dat betekent uiteraard dat het even duurt alvorens alle middelen kunnen worden verdeeld; de nood en de opportuniteiten moesten daarvoor immers eerst in kaart worden gebracht.

Bevragingen

Daarom werden 2 bevragingen georganiseerd. Een eerste bevraging resulteerde in oktober 2020 in een eerste reeks maatregelen, de aanpassing van de maatregelen en een aantal nieuwe ondersteuningsvormen werden op 22 juni ll. goedgekeurd door de gemeenteraad op basis van een tweede bevraging.

Enkele van de oorspronkelijke maatregelen werden door de gemeenteraad bevestigd en worden voortgezet:

  • erkende Herentse (niet-commerciële) verenigingen kunnen nog een jaar langer (tot eind juni 2022) gratis gebruik maken van alle gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur.
  • Verenigingen die jeugdkampen organiseren kunnen daarvoor ook deze zomer subsidies ontvangen.
  • Van de projectsubsidie voor de organisatoren kon nog niet veel gebruik gemaakt worden, die verlengen we tot na zomer 2022.
  • En ook onze pop-up theaterzaal Hangar 3020 wordt verlengd. Die verlenging zal de gemeente financieren met eigen middelen. We zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat elke euro die wordt geïnvesteerd in Hangar 3020 een veelvoud zal opbrengen voor de verenigingen. Zij kunnen er niet alleen gratis gebruik van maken, ze krijgen er ook de volle ondersteuning voor (op technisch vlak, met ticketing…).
  • De financiële ondersteuning voor verenigingen die eigen infrastructuur beheren, wordt vervijfvoudigd! Voor elk lid (op basis van het ledenaantal van 1 oktober 2019) krijgen deze verenigingen 10 euro steun.

Nieuwe maatregelen

  • Voor de verenigingen die hun eigen infrastructuur beheren en die door de coronacrisis in acute financiële problemen terecht gekomen zijn, werd een extra subsidiereglement goedgekeurd.
  • Als voorlopig laatste maatregel bieden we alle verenigingen ook volledig gratis een coachingtraject aan. Dat moet verenigingen in staat stellen zelf te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen, uitgaande van hun eigen sterkte. Meer info hierover later.

Toekomst

Maar daar zal het niet bij blijven. We evalueren constant de noden van onze verenigingen, kijken waar we kunnen bijsturen en hoe we het resterende bedrag van het Vlaams noodfonds kunnen besteden. Wordt dus zeker vervolgd…

Meer info over de tijdelijke coronasubsidiereglementen

maandag 28 juni 2021 13.25 u.