Subsidie bescherming hoogstamboomgaarden

Door de intensivering en specialisatie in de fruitteelt is op professionele bedrijven vaak geen plaats meer voor hoogstamfruit. Veel rassen dreigen daardoor verloren te gaan. Deze oude boomrassen bieden echter een landschappelijke meerwaarde.

Het Europees plattelandsbeleid besteedt aandacht aan het behoud van genetische diversiteit. Met de steun van Europa heeft Vlaanderen een subsidieregeling uitgewerkt voor het onderhoud van nieuw aangeplante of al bestaande hoogstamfruitbomen.

Voorwaarden

Deze steunmaatregel is uitdovend. De subsidie kan in 2018 alleen aangevraagd worden door landbouwers met een al lopende verbintenis. Sinds 2014 is het niet mogelijk om een nieuwe vijfjarige verbintenis aan te gaan.

Kostprijs

Als je in aanmerking komt voor deze subsidie, ontvang je 5 jaar lang:

  • 4 euro per boom voor het onderhoud van nieuw aangeplante bomen
  • en 2 euro per boom voor het onderhoud van bestaande bomen.