Subsidie bescherming hoogstamboomgaarden

Door de intensivering en specialisatie in de fruitteelt is op professionele bedrijven vaak geen plaats meer voor hoogstamfruit. Veel rassen dreigen daardoor verloren te gaan. Deze oude boomrassen bieden echter een landschappelijke meerwaarde.

Het Europees plattelandsbeleid besteedt aandacht aan het behoud van genetische diversiteit. Met de steun van Europa heeft Vlaanderen een subsidieregeling uitgewerkt voor het onderhoud van nieuw aangeplante of al bestaande hoogstamfruitbomen.

Voorwaarden

Deze steunmaatregel is uitdovend. De subsidie kan in 2018 alleen aangevraagd worden door landbouwers met een al lopende verbintenis. Sinds 2014 is het niet mogelijk om een nieuwe vijfjarige verbintenis aan te gaan.

Kostprijs

Als u in aanmerking komt voor deze subsidie, ontvangt u 5 jaar lang:

  • 4 euro per boom voor het onderhoud van nieuw aangeplante bomen
  • en 2 euro per boom voor het onderhoud van bestaande bomen.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.