Beroepswijziging

De aangifte van het huidige uitgeoefende beroep (ongeacht het diploma) en elke wijziging ervan moet worden meegedeeld aan de dienst burgerzaken. Van die aangifte wordt enkel melding gemaakt in het bevolkingsregister.

De informatie over het beroep in het bevolkingsregister omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.