Beroepswijziging

De aangifte van het huidige uitgeoefende beroep (ongeacht het diploma) en elke wijziging ervan moet worden meegedeeld aan de dienst burgerzaken. Van die aangifte wordt enkel melding gemaakt in het bevolkingsregister.

De informatie over het beroep in het bevolkingsregister omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.