Bent u op zoek naar een betaalbare huurwoning?

Bent u, net als veel andere mensen, op zoek naar een kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning? Misschien komt u dan in aanmerking voor een van de volgende steunmaatregelen.

De Vlaamse huurpremie

Gezinnen die een woning huren op de privémarkt en al minstens vier jaar onafgebroken op de wachtlijst staan voor een sociale woning, kunnen recht hebben op een maandelijkse huurpremie. Het Vlaams Agentschap Wonen Vlaanderen bezorgt u na die periode automatisch een gepersonaliseerd invulformulier.

De Vlaamse huursubsidie

Verhuist u van een slechte of onaangepaste woning naar een kwaliteitsvolle woning of een woning die beter aangepast is voor uw gezin? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Vlaamse huursubsidie. Surf voor meer informatie naar www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie.

De Vlaamse huurwaarborglening

De huurwaarborg is voor veel mensen een struikelblok om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Bij het Vlaams Woningfonds kunt u een renteloze huurwaarborglening aanvragen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent, aan de voorwaarden moet voldoen. U vindt die voorwaarden en bijkomende informatie via www.vlaamswoingfonds.be/huurwaarborglening.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Deze steunmaatregel is er voor gezinnen met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen, personen met een handicap of oorlogsinvaliden. De eigenaar van de woning krijgt die vermindering en moet het bedrag ervan verrekenen met de huurprijs of doorstorten aan de huurder. Huurders van privéwoningen moeten de vermindering zelf aanvragen. Bij een sociale huurwoning gebeurt die aftrek automatisch.

Voor meer informatie of voor ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact opnemen met woonloket@herent.be of 0471 85 03 77. U kunt een afspraak maken met de woonconsulent via www.herent.be

Meer informatie over het woonloket vindt u hier.

woensdag 12 januari 2022 11.14 u.