Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken

Het Dijle-Zennebekken wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de Zenne. Het grootste deel van het bekken (87%) ligt in de provincie Vlaams-Brabant, de overige 13% in de provincie Antwerpen.

Het bekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.