Bekendmaking openbaar onderzoek over de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vloerstraat

Voor rioleringswerken is een wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vloerstraat voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek over dat plan loopt van 12 januari tot en met 10 februari 2022. Bezwaren of opmerkingen kunnen worden ingediend.

Conform het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 maakt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek bekend over de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vloerstraat.

Dit gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Vloerstraat-Provijnsstraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein” en werd voorlopig door de gemeenteraad vastgesteld op 21 december 2021.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan liggen ter inzage in De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent, tijdens de openingsuren, aan het onthaal.
Het openbaar onderzoek loopt van 12 januari 2022 tot en met 10 februari 2022.
Alle informatie is ook te raadplegen op www.herent.be.

Bezwaren of opmerkingen kunt u digitaal indienen via openbarewerken@herent.be, of via een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herent (t.a.v. de dienst wegenis, waterwerken en gebouwen), of schriftelijk tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van De Kouter, Het Huis van de Gemeente.

dinsdag 11 januari 2022 8 u.