Bekendmaking openbaar onderzoek grondwaterwinning Kastanjebos

De Watergroep heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verder uitbaten en veranderen van de grondwaterwinning Kastanjebos.

De winning Kastanjebos in Winksele is een grondwaterwinning met 6 productieputten in de Formatie van Brussel. Het grondwater wordt in het waterproductiecentrum tot drinkwater behandeld. Kort omschreven gaat het om een hervergunning met een verhoging van het totale vermogen ( 2,5 kW extra) van de compressoren en wijziging van de lozingsrubriek 3.4.2° (vroeger 3.6.3.2°).

Er wordt voor de winning bij de hervergunning een dagdebiet van 3.300 m³ met een piekdebiet van 4.800 m³/dag en een jaardebiet van 1.200.000 m³ gevraagd. Er wordt eveneens een bijstelling van de voorwaarden gevraagd, namelijk:

  • Afwijking van de lozingsnorm voor Barium (art. 4.2.3.1 Vlarem titel II).
  • Voorwaarden met betrekking tot statische peilmetingen (art. 5.53.4.6 Vlarem titel II).

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse regering.

Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd dat al goedgekeurd werd.

De aanvraag ligt van 1 maart 2018 tot en met 31 maart 2018 ter inzage in De Kouter, Spoorwegstraat 6.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: Spoorwegstraat 6, 3020 Herent;
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 20 maart 2018 om 20 uur in Herent, De Kouter, Spoorwegstraat 6. Hierop zijn de aanvrager en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen aanwezig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het departement omgeving, afdeling gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) (GOP.omgeving@vlaanderen.be of 02 553 79 97) of bij de gemeente (milieu@herent.be of 016 85 30 20).

donderdag 1 maart 2018 9.30 u.