Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen

Van 1 september tot 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariƫren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridische statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas komt uit de oude analoge atlassen, uit de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) en van bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders e.a.

Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Mogelijk komt de informatie in het ontwerp echter niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever is ingericht. Daarom wordt het ontwerp in een openbaar onderzoek voorgelegd. Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Zo kunnen we samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas. Hier kunt u ook uw opmerkingen doorgeven.

Voor meer informatie kunt u eveneens terecht bij de gemeentelijke milieudienst via milieu@herent.be.

maandag 26 juli 2021 10 u.