Begravingen, grondafstand

U kunt steeds (ook voor de vervaltermijn van de begraving) grondafstand van een perceel doen. Dit kunt u online aanvragen via de knop bovenaan of via een papieren document (zie onderaan).

Na bevestiging beschikt u over een periode van 6 maanden om de graftekens en andere dierbare zaken die zich aan het graf bevinden op te halen. Na deze periode zullen de graftekens e.a. door de gemeente verwijderd worden. Het beëindigen van een begraving is gratis.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.