BBC, introductie tot de beleids- en beheerscyclus

BBC is een systeem van planning, registratie en rapportering van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegevens van het bestuur. De besturen moeten de gevolgen van hun beleid financieel vertalen en de planning systematisch evalueren en bijsturen.

Kom meer te weten over een beleidscyclus, strategische planning, beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, bestuursperiodes ... in onderstaande bevattelijke uitleg van Britt Ackermans.