Attest van hoofdverblijfplaats

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Je kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het attest van hoofdverblijfplaats eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die je naar het thuisloket brengt.

Je bent ook steeds welkom in De Kouter tijdens de openingsuren. Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wie niet in een Belgische gemeente is ingeschreven, vraagt het aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar hij verblijft.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kun je het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning;

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.