Attest van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo moet je je┬ábij deze personen of instellingen niet persoonlijk aanbieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

Naargelang je situatie kun je het attest van leven aanvragen aan:

 • de dienst Burgerzaken van je gemeente
 • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • het e-loket van je gemeente.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.