Archiefdocumenten raadplegen

In het archief kun je archiefdocumenten van de diensten van het lokale bestuur raadplegen.

Voorwaarden

  • Wie archiefstukken wil raadplegen, maakt daarvoor een afspraak.
  • Eerst vul je het aanvraagformulier 'Archiefstukken raadplegen, aanvraag' in (zie bovenstaande knop).
  • Je aanvraag is redelijk en specifiek.
  • Neem voor de raadpleging van stedenbouwkundige documenten en plannen van privégebouwen contact op met de dienst Ruimtelijke planning en bouwen.
  • Gelieve voor het bezoek aan het archief van het lokaal bestuur Herent het archiefreglement door te nemen.

Hoe gaan we te werk?

  • Je vraagt via het aanvraagformulier stukken op, waarbij je naam en het doel van het onderzoek wordt vermeld.
  • Je legitimeert je met je identiteitskaart.
  • Je tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

Kostprijs

Het raadplegen van archiefstukken is gratis.

Uitzonderingen

In principe kun je alle stukken vrij raadplegen. Bij stukken die persoonlijke informatie bevatten of andere uitzonderingen rond openbaarheid gaat dat niet.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart