Archiefdocumenten raadplegen

In het archief kunt u archiefdocumenten van de diensten van het lokale bestuur raadplegen.

Voorwaarden

  • Wie archiefstukken wil raadplegen, maakt daarvoor een afspraak.
  • Eerst vult u het aanvraagformulier 'Archiefstukken raadplegen, aanvraag' in (zie bovenstaande knop).
  • Uw aanvraag is redelijk en specifiek.
  • Neem voor de raadpleging van stedenbouwkundige documenten en plannen van privégebouwen contact op met de dienst Ruimtelijke planning en bouwen.
  • Gelieve voor het bezoek aan het archief van het lokaal bestuur Herent het archiefreglement door te nemen.

Hoe gaan we te werk?

  • U vraagt via het aanvraagformulier stukken op, waarbij uw naam en het doel van het onderzoek wordt vermeld.
  • U legitimeert zich met uw identiteitskaart.
  • U tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

Kostprijs

Het raadplegen van archiefstukken is gratis.

Uitzonderingen

In principe kunt u alle stukken vrij raadplegen. Bij stukken die persoonlijke informatie bevatten of andere uitzonderingen rond openbaarheid gaat dat niet.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart