Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Als u op een bepaald adres verblijft en u weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst burgerzaken, dan kunt u door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven worden op dat adres.

Hoe gaan we te werk?

Een adreswijziging moet worden aangegeven bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen na de verhuizing. Als u dat nalaat, kan de gemeente u ambtshalve inschrijven. Dat gebeurt nadat de wijkinspecteur heeft vastgesteld dat u effectief op dat adres woont. Indien u geen gevolg geeft aan de oproeping om uw adres in regel te stellen, volgt de ambtshalve inschrijving na beslissing door het college van burgemeester en schepenen. U wordt daarvan verwittigd met een aangetekende zending. 

U kunt tegen die beslissing in beroep gaan. Dat doet u schriftelijk bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.