Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Als u op een bepaald adres verblijft en u weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst burgerzaken, dan kunt u door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven worden op dat adres.

Hoe gaan we te werk?

Een adreswijziging moet worden aangegeven bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen na de verhuizing. Als u dat nalaat, kan de gemeente u ambtshalve inschrijven. Dat gebeurt nadat de wijkinspecteur heeft vastgesteld dat u effectief op dat adres woont. Indien u geen gevolg geeft aan de oproeping om uw adres in regel te stellen, volgt de ambtshalve inschrijving na beslissing door het college van burgemeester en schepenen. U wordt daarvan verwittigd met een aangetekende zending. 

U kunt tegen die beslissing in beroep gaan. Dat doet u schriftelijk bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.